fredag 12 mars 2010

Filmaren och forskaren Per Zetterfalks besök på Institutionen för kulturvetenskaper


(Fr v: Frans Mossberg, Per Zetterfalk och Robert Willim. Foto: Susann Roos)


Den 11 mars besöktes Institutionen för kulturvetenskaper (i Lund) av filmaren, forskaren och tillika Dramatiska Institutets förste disputerade doktor någonsin: Per Zetterfalk.


Han höll först under förmiddagen en gästföreläsning för studenterna på Intermediala studier, och diskuterade då bland annat frågor som rör likheter och skillnader mellan film, tv och teater. I fokus för mycket av föreläsningen stod Zetterfalks egen forskningsprocess, hans arbete och möten med Lars Norén och dennes skapandeprocess i samband med pjäsen – och TV-inspelningen – Kyla. Zetterfalk kom även in på frågan om olika vägar till kunskap, vetenskapens och konstens, vilket i sammanhanget är intressant eftersom Zetterfalks arbete resulterade i både en doktorsavhandling (Inter Esse) och en film (Kall).

Under eftermiddagen deltog sedan Zetterfalk i Kulturseminariet, på temat ”konstnärlig och vetenskaplig forskning”. En panel bestående av Zetterfalk, och Robert Willim och Frans Mossberg diskuterade möjligheter och problem för konstnärlig forskning och mötet mellan vetenskap och konst i forskning och forskarutbildningar. Diskussionerna kunde ha pågått bra mycket längre än till klockan tre, men då var det dags att avrunda för institutionens senarelagda frukostmöte.

Det blev en mycket intensiv dag, och en lyckad sådan. Många intressanta samtal i stort som smått hann föras mellan Zetterfalk och oss andra – studenter, forskare, lärare – på institutionen. Senare på kvällen visades filmen Kall på biografen Panora i Malmö, med regissören på plats för samtal om filmen. Ett liknande arrangemang ägde rum på Kino i Lund kvällen innan Zetterfalk gästade Institutionen för kulturvetenskaper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar