lördag 15 maj 2010

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna


Nu är den äntligen här: den lilla skriften Gunnar Ekelöf mellan konstarterna, utgiven av Intermedia Studies Press i Lund, och med redaktörerna Mikael Askander och Jørgen Bruhn. Det är en samling texter om intermediala funktioner av olika slag i Ekelöfs poesi. Innehållsförteckningen ser ut som sådan:

* Anders Mortensen: Om konsten och konsterna hos Gunnar Ekelöf
* Annette Fryd: "Är inte de schizofrena ett slags atavistiska återfall?" Skizofreni og tolkningens greb i Gunnar Ekelöfs tekster om
C. F. Hill
* Magnus Halldin: Anteckningar om Gunnar Ekelöf och musiken
* Neal Ashley Conrad Thing: At se med Ekelöf - bemærkninger til filmen/dobbeltdvd'en Ekelöfs blik - Blikke på Ekelöf

Boken är resultatet av ett mycket välbesökt symposium med samma namn som hölls på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet i november 2008. Symposium och bok möjliggjordes med stöd av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen och Svenska Akademien - stort tack!

Boken kan också inom kort beställas via Media-Tryck i Lund, håll utkik där närmaste tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar