torsdag 12 april 2012

För lite Rasmus Fleischer

Det är på tok för lite Rasmus Fleischer i kultur- och samhällsdebatterna i vårt avlånga land. Detsamma får dessvärre och pinsamt nog sägas gälla för denna blogg. Det ska jag försöka råda åtminstone lite bot på framöver! Jag börjar genast med att lägga en länk (till vänster här på sidan) till Fleischers utmärkta och überspännande blogg, COPYRIOT. Framöver vill jag dessutom återkomma till en och annan reflektion över ett och annat i all den rikedom av tankar och inspiration och problem som återfinns i Fleischers böcker, Det postdigitala manifestet (2009) och Boken och biblioteket (2011).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar