tisdag 15 maj 2012

Hudens arkitekturValerie Robillard i föreläsartagen – och uppehöll sig främst vid mode utifrån ekfrasperspektiv.

”Architecture for the skin” – ja, så beskrev Valerie Robillard mode, i sin presentation på symposiet ”The second symposium about the ‘infinite relationship of language to painting’ or Word-and-Image Relations”, som hölls på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet den 15 maj. Robillard diskuterade mode och olika medieringar av mode, och dessas intermediala samspel. Hon uppehöll sig en del också vid frågan om vad som kan räknas och vad som har räknats som konst, och argumenterar för att mode idag bör betraktas som konst, bland annat. Robillard exemplifierade sina resonemang med bland annat samarbetena mellan konstnären Sonia Delaunay och poeten/författaren Blaise Cendrars.

Övrig talare var Claus Clüver, som diskuterade begrepp som ekfras, ikonotext och intermedialitet. 

Eftermiddagen ägnades en workshop om verbala representationer av bildmässiga dito.

Symposiet arrangerades – under ledning av Heidrun Führer – av Intermediala studier (IMS), Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar