torsdag 28 februari 2013

C J L AOmslagsbild till Ellerströms nya Almqvistbok (2012)


En gång i tiden, när jag gick på gymnasiet (Katedralskolan i Växjö), hade jag en tid en vikarie, en lärare som lystrade till namnet... jodå: Carl Jonas Love Almqvist! Fantastiskt namn, eller hur? Och då talar vi ändå sent 1980-tal! Läraren Almqvist var en enormt sympatisk, ödmjuk och vänlig människa; dessutom var han engagerad som få, när det gällde utbildning och kunskapsinhämtning. Han undervisade faktiskt inte i svenska eller litteratur just då, utan i biologi. Dessutom berättade han för oss elever att ha hade en stor samling riktiga... Citroën-bilar (!). Han var sådan, engagerad, passionerad.

Kanske tänker jag emellanåt just på läraren Almqvist, när jag läser en bok av den mer namnkunnige författaren med samma namn; han som blivit en av de stora portalgestalterna i den svenska litteraturhistorien. Den Almqvist (1793-1866) är en av mina absoluta favoritförfattare! Så det var med glädje jag tog mig an att recensera Ellerströms förlags utgåva av Songes och en del andra av Almqvists lyriska texter. Här nedan följer min kortrecension av denna bok. Recensionen har publicerats tidigare i år (2013) i BTJ Magasin.

Författare: Carl Jonas Love Almqvist
Titel: Drömbilder. Songes och andra dikter
Förlag: Ellerströms

För första gången ges nu Carl Jonas Love Almqvists diktverk Songes ut separat. Ursprungligen publicerades denna Almqvists enda diktsamling år 1849 i andra delen av Törnrosens bok. Det är Jonas Ellerström på Ellerströms förlag som med Drömbilder. Songes och andra dikter lyfter fram en sida av Almqvists produktion som med tiden delvis har kommit att falla i glömska. De ca 50 dikterna i Songes skrevs för att framföras till musik. De knyts samman av ramberättelsen, där framför allt Richard Furumo (här fiktiv författare till Songes-dikterna) och Hugo Löwenstjerna diskuterar estetik och litteratur på Jaktslottet. Även om upplägget med ramhandlingen och dikternas inplacering däri är originellt, känns dikterna emellanåt ändå något daterade. Ytterligare några dikter har inkluderats, bland annat den välkända ”Tintomaras sång”. Jonas Ellerströms efterord är en klargörande och uppslagsrik introduktion till Songes. Ellerström vill framhäva Songes poetiska karaktär och lämnar därför notskrifterna utanför. Sist anförs direkta kommentarer till dikterna.

Mikael Askander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar