måndag 29 april 2013

Musik & samhälle & Lady & GaGa & allkonstverk

Nyligen deltog jag i en superinspirerande konferens: Musik och samhälle, som för femte gången ägde rum i Malmö, som ett samarbete mellan Malmö högskola och ABF. Ett femtiotal deltagare presenterade synnerligen intressanta föredrag om bland annat hip hop, norsk black metal, svenskt rockarkiv, danska rockmuseum (öppnas 2015), utbildningen music & event management, DIY-rörelsen, punk, komplexet sociala innovationer och musik, Lady GaGa som allkonstverk, med mera. Just den där sistnämnda presentationen, under rubriken Lady GaGa – scenerna, medierna, fansen, stod undertecknad för. Jag har ännu inget skrivet, eller något resultat som jag kunde redovisa. Snarare var mitt föredrag – dessvärre med en del digitala-tekniska strul vid presentationstillfället ifråga – en sorts uppmarsch för ett kommande större forskningsprojekt, i vilket en undersökning av Lady GaGa och hennes estetiska uttryck kommer att fungera som ett delprojekt.

På bilden ovan syns mitt kavajslag så som det såg ut under konferensdagarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar